حکایت فرار از کار دولتی تا به ثمر رسیدن یک فعالیت صنعتی بدون استفاده از تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در زمینه اقتصادی در سال‌های اخیر  رهبر انقلاب بسیار به آن تاکید داشته‌اند،

ادامه