ابلاغ دستورکار اجرایی مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ  ۹۷٫۱۰٫۱۶ هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف

ادامه