رفع یا افزایش موانع تولید/افزایش فشار بر تولید با تصویب ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: سال ۱۳۷۰ بخشنامه ای صادر شد که آغاز اختلافات سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان بود. این بخشنامه با استناد به

ادامه